Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Açıklama Metni

Şirketimiz  Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“METRO”)’ne ait internet sitesi ve mobil uygulamaları ve bu platformlara yapılan üyelikler kapsamında paylaşmış olduğunuz kişisel veriler nedeniyle Şirketimiz Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“METRO”) de veri sorumlusu olup, METRO’nun iletişim bilgileri şu şekildedir:

Adresi: 15 Temmuz Mah. Koçman Cad. No: 52 Güneşli/İstanbul

Web sitesi www.metro-tr.com

Telefon Numarası:  0 (212) 478 70 00

Ticaret Sicil No: İstanbul Ticaret Sicili – 292116

Bilgilerinizin gizliliğinin korunması ve güvenliğinin sağlanması öncelikli ilkelerimiz arasında yer almakta olup METRO’nun veri sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Şirketimizin kişisel veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından hangi amaçlarla işlendiği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğine ilişkin bilgiler ve veri sahibi olarak kullanabileceğiniz haklarınız aşağıda açıklanmıştır.

Şirketimizin e-ticaret platformu olan Metro Online’a internet sitesi üzerinden ya da Metro Türkiye aplikasyon uygulamasını indirip üye olmak istediğinizde bazı kişisel verileriniz ( ad-soyad, cep telefonu ) işlenmekte, işlenen bu verileriniz otomatik yollarla elde edilmektedir. Metro Online’a üye olarak düzenlenen tüm kampanya, indirim ve size özel avantajlardan faydalanabilirsiniz. Ayrıca üye olan müşterilerimizin siparişlerini tamamlamaları için gerekli bir takım bilgileri (iletişim bilgileri, teslimat adresi, fatura adresi gibi bilgileri) her defasında tekrar doldurmalarına gerek bulunmayacaktır.

Metro Online’ı kullanarak alışveriş yapmanız durumunda adres, alışveriş bilgileri, ilgi alanları, zevk ve beğeniler, ödeme bilgileriniz işlenmekte olup bu veriniz otomatik yollarla elde edilmektedir.

Kişisel verileriniz (ad-soyad, cep telefonu),  üyelik başvurunuz sonuçlandırılarak üyelik kaydınızın oluşturulması, işlem güvenliğinizin sağlanması, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin sağlanması, müşteri memnuniyeti değerlendirmelerinin yapılması, internet sitesi ve mobil uygulamanın özelliklerinden ve avantajlarından faydalanmanızın sağlanması, kişiselleştirilmiş kampanya ve promosyonların oluşturulabilmesi, internet sitesi ve mobil uygulamaların yeni özellikleri, güncellemeler ve değişikliklerle ilgili bilgilendirme yapılması Metro bireysel kart sahibi olmanız durumunda üyeliğinizin eşleştirilmesinin yapılması amacıyla açık rızanıza istinaden işlenecektir.

İnternet sitesi ya da uygulama üzerinden alışveriş yapmanız durumunda ise bazı kişisel verileriniz ( adres, alışveriş bilgileri, ödeme bilgileriniz ) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, siparişlerinizin tarafınıza teslimi, fatura düzenlenmesi, mal satış süreçlerinin yürütülmesi, siparişiniz ile ilgili tarafınızla iletişime geçilmesi, müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, mal satış süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, sözleşmenin ifası ve kurulması, Şirket meşru menfaatleri gereği veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine istinaden, bazı verileriniz ise ( alışveriş bilgileri, ilgi alanları, zevk ve beğeniler ) ticari raporlama işlemlerinin yapılması,  ürün ve hizmet çeşitliliğinin arttırılması, müşteri talepleri ve ihtiyaçlarına göre ürün ve hizmet tedarikinin sağlanması,  hizmetlerimizin iyileştirilmesi, trendleri anlama, talebin ölçülmesi, ürün ve hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, Şirketimize, ürün ve hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, pazarlama süreçlerinin yürütülmesi amacıyla açık rızanıza istinaden işlenecektir.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri uyarınca elektronik ticari ileti onayı vermeniz durumunda ise kişisel verileriniz (cep telefonu), müşteri anketi, promosyon, tanıtım, kampanyalar başta olmak üzere telefon, çağrı merkezi, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda ticari amaçlarla veri, ses ve görüntü içerikli iletiler  gönderilmesi amacıyla açık rızanız hukuki sebebine dayalı olarak işlenecektir. Ticari elektronik ileti onayı vermemeniz durumunda bu amaçlarla herhangi bir veri işleme faaliyeti gerçekleştirilmeyecek, tarafınızla ticari iletişim kurulmayacak, ticari elektronik ileti gönderilmeyecektir.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz’in bağlı olduğu Almanya’da yerleşik Metro AG serverlarında saklandığı için bilgi teknolojileri alt yapı hizmetlerini kullanmak amacıyla Almanya’ya aktarılmakta, yedekleme, güncelleme, teknik destek verilmesi ve pazarlama amacıyla da Almanya, Polonya, Romanya ve Hindistan’daki grup şirketlerine açık rızanıza istinaden, METRO’nun yurtiçinde işbirliği yaptığı iş ortaklarına, tedarikçilere ise şirket meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine istinaden aktarılmaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız:  Veri sahibi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimiz’ e iletebilirsiniz.