Çerezler

Şirketimize ait web sitesini ziyaret ettiğinizde sitede kullanılan çerez ve bazı benzer teknolojilerle (hepsi birlikte “çerez” olarak anılacaktır) tarafınıza ait bazı kişisel verileri işlemekteyiz. Verileriniz otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

Bu veri işleme faaliyeti bakımından Şirketimiz Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (“METRO”) veri sorumlusu olup, METRO’nun iletişim bilgileri şu şekildedir:

Adresi: 15 Temmuz Mah. Koçman Cad. No: 52 Güneşli/İstanbul
Web sitesi: www.metro-tr.com
Ticaret Sicil No: İstanbul Ticaret Sicili – 292116
Telefon numarası: 0 (212) 478 70 00

METRO’nun veri sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğü bulunmakta olup çerezlerin ne olduğu, nasıl kullanıldığı, kullanılan çerezlerin işlevleri ve türleri, toplanan verilerin işleme amaçları, veri toplamanın hukuki sebebi, verilerin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğine ilişkin bilgiler ve veri sahibi olarak kullanabileceğiniz haklarınız aşağıda açıklanmıştır.

Çerez (“Cookie”) Nedir?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri veya mobil uygulamalar tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesiyle ilişkili sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi veya platformu ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir.

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

Tarayıcınızı çerezlerin yerleştirilmesi ile ilgili bilgi sahibi olmak, duruma göre karar vermek veya genel olarak çerezlerin kabulünü tamamen reddetmek amacıyla ayarlayabilirsiniz. İnternet tarayıcınızın yardım bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Çerezler kabul edilmediğinde, internet sitesinin veya platformun işlevselliği sınırlandırılmış olabilir. Çerez türüne göre bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

Çerez türleri nelerdir?

Çerezler, kaynaklarına, saklanma (kullanım) sürelerine ve kullanım amaçlarına göre sınıflandırılabilir:

Çerezlar kaynaklandıkları alana göre, birinci taraf çerezleri ve üçüncü taraf çerezleri k-şeklinde iki sınıfa ayrılmaktadır. Birinci taraf çerezleri, kullanıcı olarak ziyaret ettiğiniz web sitesi tarafından oluşturulmaktadır. Üçüncü taraf çerezler ise üçüncü kişiler tarafından oluşturulup web sitesi sahibinin sitesinde kullanmak üzere izin verdiği, üçüncü kişilerin kullanıcıyı izlemesini sağlayan çerezlerdir. Web sitemizde birinci taraf ve üçüncü taraf çerezleri kullanılmaktadır.

Saklanma sürelerine göre çerezler, oturum çerezleri (geçici süreli çerezler) ve kalıcı çerezler olarak iki sınıfa ayrılmaktadır. Oturum çerezleri kullanıcının web sitesini kapattığında otomatik olarak silinirken, kalıcı çerezler ise web sitesi kapatılsa dahi silinmemekte, silinmesi için kullanıcının aktif bir eylemini gerektirmekte, kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir. Sitemizde her iki türde çerezde kullanılmakta olup, her bir çerez ile ilgili bilgi verilirken çerezlerin saklanma süreleri hakkında da bilgi verilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre ise çerezler, zorunlu çerezler, işlevsellik çerezleri (tercihlere ilişkin çerezler), istatistik/performans çerezleri (analitik çerezler) ve reklam/pazarlama çerezleriolarak sınıflandırılmaktadır. Sitemizde kullanılan bu tür çerezlere ilişkin bilgiler aşağıda detaylı şekilde yer almaktadır.

Çerez Kullanımının Hukuki Dayanağı Nedir?

Farklı türdeki çerezleri internet sitemiz içerisinde kullanmaktayız. İnternet sitemizin kullanımı için gerekli olan zorunlu çerezleri, web sitemizin rahat kullanımına hizmet eden işlevsellik çerezleri, web sitesi kullanımına bağlı istatistikler hakkında toplu veriler oluşturduğumuz performans ve istatistik çerezlerini, ilgili içeriği ve reklamları gösterebilmek amacına bağlı olarak pazarlama ve reklam çerezlerini kullanmaktayız.

Zorunlu çerezlerin kullanılmasının hukuki dayanağı, veri sorumlusunun meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olmasıdır. Zorunlu çerezler dışında kalan diğer tüm çerezlerin kullanımının yasal dayanağı ise açık rızanızdır. Ancak bu çerezlerin kullanılmasına aktif bir davranışınız ile izin vermeniz durumunda açık rızanız alınmış olacak ve açık rızanıza istinaden veri işleme faaliyeti gerçekleşecektir.

Çerez Tercihlerinizi Nasıl Yönetebilirsiniz veya Değiştirebilirsiniz?

Metro, kullanıcıların kendilerine ait kişisel verileri üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. Bununla birlikte, web sitemizin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı Çerezlerin kapatılması halinde sitenin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Sitede kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

  • Çerezlerin ayarlanmasına genel olarak tarayıcı ayarlarından itiraz edebileceğiniz gibi, ayrıca Çerez ayarları sekmesi altında çerezlerin tercihlerine ilişkin seçim yapma seçeneğiniz bulunmaktadır.
  • İnternet sitesi içerisinde yer alan “Çerez Ayarları” sekmesine ek olarak Ziyaretçiler, siteyi görüntüledikleri tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına da sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmaktaysa, tarayıcı ayarları üzerinden Çerezlere ilişkin tercihleri değiştirmek mümkündür. Böylelikle, tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahiplerinin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almayı tercih etme veya sadece bazı çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulunmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org/ adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin siteye erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekebilecektir.

Çerezlerle toplanan kimlere ve hangi amaçla aktarılmaktadır?

İnternet sitesinde kullanılan çerezlere ilişkin veri aktarımlarının hangi amaçlarla gerçekleştirildiği, veri alıcılarının kimler olduğu bilgisi ilgili çerez kategorileri içerisinde bulunmaktadır.

Veri sahibi olarak haklarınız nelerdir?

Veri sahibi olarak 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun’un 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirketimize iletebilirsiniz.